WadWeten

In september 2009 startte de Waddenacademie, in samenwerking met de Waddenvereniging, de publicatie van nieuwsberichten over Waddengerelateerde wetenschappelijke publicaties, om deze toegankelijk te maken voor een breed publiek.
In de rubriek genaamd "WadWeten" verschijnt wekelijks een nieuw bericht. Hiervoor wordt geput uit recente publicaties vanuit verschillende onderzoeksdisciplines, zoals de biologie, geologie en cultuurhistorie. De berichten worden beurtelings geschreven door door Tim van Oijen, Hans Revier en Jessica Schop.

Zichtbare byssusdraden bij een mossel (mytilus edulis). Foto: Foto Fitis, Sytske Dijksen, via freenatureimages

Mossel heeft hechtingsvoorkeur

Door: Tim van Oijen
Datum: 12 oktober 2017

Mosselen vormen banken dankzij een bijzondere eigenschap. Ze maken flinterdunne maar zeer sterke draden waarmee ze zich aan elkaar of aan stenen vasthechten. Biologen vroegen zich af of er een verschil in hechtingssterkte is tussen mosselen van zachte bodems en van rotskusten. Ook wilden ze weten of de dieren zich bij voorkeur aan een bepaalde ondergrond hechten. Daarom onderwierpen ze mosselen aan een kracht- en een keuzetest. Lees het volledige bericht op de website van de Waddenacademie.

Zeehondenpup en moeder vlak na de geboorte. Foto Sytske Dijken Ecomare

De zeehondenpups komen steeds vroeger

Door: Gerbrand Gaaff
Datum: 5 oktober 2017

Rond de langste dag komt de eerste. Dat was jarenlang de aanduiding van het begin van de periode dat de jonge gewone zeehonden ter wereld komen in de Waddenzee. Maar inmiddels is duidelijk dat de pups steeds vroeger geboren worden. Sophie Brasseur van Wageningen Marine Research promoveerde onlangs op haar onderzoek naar de zeehonden in de Waddenzee. In haar proefschrift wijdt zij een hoofdstuk aan de vervroeging van de geboorteperiode. Lees het volledige bericht op de website van de Waddenacademie.

Windpark. Foto: Henk Postma

Grootschalige effecten van windparken op zee

Door: Hans Revier
Datum: 28 september 2017

Om te voorzien in onze behoefte aan duurzame energie bouwen we steeds meer windparken in de Noordzee. Dat kan gevolgen hebben voor het Noordzeesysteem. Uit een modelstudie blijkt dat vooral de grote hoeveelheden mosselen die onder water op de pilonen van de windmolens groeien effecten op het ecosysteem kunnen veroorzaken.
Lees meer op de website van de Waddenacademie.

Eenoogkreeftje van de orde harpacticoïden. Bron: Rubén Duro

Bodemhoppers

Door: Tim van Oijen
Datum: 21 september 2017

Het is een drukke boel in het bovenste laagje van de wadbodem. Onderbelicht, maar in zandige wadplaten zeer talrijk, zijn de roeipootkreeftjes. Deze kleine kreeftachtigen komen geregeld uit de bodem tevoorschijn om te paren of om een voedselrijkere plek op te zoeken. Uit onderzoek is gebleken dat het van de soort afhangt of ze dit vooral ’s nachts of overdag doen. Lees meer op de website van de Waddenacademie.

De maan boven het wad. Foto: Henk Postma

Een zee van licht

Door: Tim van Oijen
Datum: 7 september 2017

Langs grote delen van onze kust wordt het nooit meer echt donker. Dorpen, steden en hun havens verlichten de wijde omtrek. Op zee komt licht van platforms en schepen. Al deze verlichting kan een effect hebben op het zeeleven, zowel boven als onder water. Wadvogels kunnen langer op zicht voedsel zoeken, zeepokken gaan dieper zitten. Initiatieven om de duisternis in het waddengebied te bewaken zijn daarom ook van belang voor de waddennatuur. Lees het volledige bericht op de website van de Waddenacademie.

Meer WadWeten

Op de overzichtspagina WadWeten op de website van de Waddenacademie zijn alle WadWetens te vinden.